هشت حقیقت در مورد واکسن کرونا

هشت حقیقت در مورد واکسن کرونا،در این پست نحوه‌ی توزیع و عملکرد و همچنین تاثیر‌گذاری این واکسن بر بدن را بررسی می‌کنیم. کرونا قرنطینه 1. واکسن ها اگرچه به سرعت تولید می شوند. اما به تحقیقات علمی متکی هستند که به دهه ها قبل باز می گردد. دو واکسن ویروس کرونا از Pfizer و Moderna …

هشت حقیقت در مورد واکسن کرونا ادامه »