ربات سامسونگ نظافت کار خانه شما

ربات سامسونگ خانه شما را نظافت می کنند

دو ربات جدید بیشتر آینده نگر هستند. اما یکی از ربات های جدید سامسونگ امسال در ایالات متحده در دسترس خواهد بود. رباتی که به عنوان یک دستگاه نظارت بر خانه است. این ربات سامسونگ خانه شما را نظافت می‌کند. معرفی ربات نظافت‌کار خانه CES بدون برخی از ربات های جدید سامسونگ نخواهد بود. این …

ربات سامسونگ خانه شما را نظافت می کنند ادامه »