بررسی پیامرسان امن سیگنال

Signal یک برنامه پیامرسانی امن، رایگان و متن باز است. که با استفاده از رمزگذاری End to End، انواع ارتباطات را با سایر کاربران سیگنال به طور ایمن ارسال و دریافت می کند. با استفاده از اینترنت برای همه ارتباطات رمزگذاری شده، سیگنال توسط برخی از طرفداران برجسته حریم خصوصی و امنیت توصیه می شود.بررسی …

بررسی پیامرسان امن سیگنال ادامه »