پرورش تربچه در خانه

تربچه گیاهی است یک ساله که مزه ای تند یا شیرین دارد و دارای مقدار زیادی آب است.تربچه یک سبزی  بسیار آسان برای رشد است بنابراین پرورش تربچه در خانه بسیار ساده است. که می تواند چندین بار در فصل رشد کاشته شود. به علاوه ، تربچه را می توان به محض سه هفته پس از …

پرورش تربچه در خانه ادامه »