سرخس‌ها

گیاهان خوراکی برای پرورش در سایه

حیاط خانه بسیاری از ما برای ایجاد باغ سبزیجات بیش از حد سایه‌دار است. بیشتر خانه‌های اطراف درختان بالغ در ملک خود دارند و یا اینکه ساختمان‌های بلند و دیگر سازه‌ها مانع از رسیدن نور خورشید به حیاط می‌شوند. ولی آیا امکان کاشتن هیچ نوع سبزی و گیاهی نیست. با این حال این گزاره فقط …

گیاهان خوراکی برای پرورش در سایه ادامه »