پیوند مرموز بین کرونا و خواب

پیوند میان خواب و کرونا ویروس کرونا می تواند باعث بی خوابی و تغییرات طولانی مدت در سیستم عصبی ما شود. اما خواب همچنین می تواند یک کلید برای پایان دادن به همه گیری باشد. در ادامه بخوانید… پیوند مرموز میان کرونا و خواب ویروس کرونا که تازه کشف شده بود، هنگامی که Feixiong Cheng …

پیوند مرموز بین کرونا و خواب ادامه »