کشاورزی مدرن؛ مزرعه عمودی پاسخ کمبود آب زمین

این مزرعه عمودی می تواند پاسخ آینده ای بدون آب باشد در انبار گسترده ای در نیوجرسی ، Bowery Farming در تلاش است آینده کشاورزی را تغییر دهد. (در حالی که از 90٪ آب کمتری استفاده می کند). ما باید با کشاورزی مدرن پاسخ کمبود آب زمین باشیم. دفتر مرکزی Bowery Farming در داخل یک …

کشاورزی مدرن؛ مزرعه عمودی پاسخ کمبود آب زمین ادامه »