تصویری از فلفل دلمه تر وتازه

پرورش فلفل دلمه‌ای در خانه

کاشت، پرورش و برداشت فلفل دلمه ای در خانه. فلفل دلمه ای شیرین یک محصول لطیف و فصل گرم است. در اینجا نحوه پرورش فلفل دلمه‌ای  در خانه و باغ خودتان آورده شده است! فلفل در برابر بیشتر آفات باغ مقاومت می کند و یه چیزی برای همه سلیقه ها دارد: تند، شیرین یا گرم …

پرورش فلفل دلمه‌ای در خانه ادامه »