پرورش نگهداری گندمی عنکبوتی

پرورش و نگهداری گیاه گندمی (عنکبوتی)

گیاه عنکبوتی و دلیل نامگذاری نام علمی گیاه عنکبوت ( Chlorophytum comosum ) است و  همچنین به عنوان گیاه هواپیما نیز شناخته می شود. بومی مناطق گرمسیری و جنوبی آفریقا است، اما در سایر مناطق جهان از جمله استرالیا نیز بومی شده است. گیاه  عنکبوت  به عنوان گیاهی با  کاشت  آسان شناخته  می شود. در …

پرورش و نگهداری گیاه گندمی (عنکبوتی) ادامه »